KONGRES SAMORZĄDOWY OPOLE 2016, 17-18 PAŹDZIERNIKA

Kongres samorządowy to unikatowa w skali kraju platforma wymiany doświadczeń i kompetencji wśród przedstawicieli samorządu terytorialnego w Polsce, poświęcona nowoczesnym technologiom oraz zaawansowanym procesom biznesowym w służbie poprawy jakości i warunków życia polskiego społeczeństwa.

Głównym celem Kongresu jest wsparcie polskich samorządów w realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Kongres Samorządowy zgromadzi przede wszystkim przedstawicieli rządu i samorządów, przedsiębiorców, naukowców oraz wielu gości związanych z polskim samorządem